Team eller gründere

Mesh Team 2014-cut1

De fleste i fulltidsMESHteamet 2014 – KK, Anders, Karoline, Kriszti, Thomas, Ingrid, Marius, Silje, John, Sondre, Marie og Amanda. Busy working – Ole Petter, Ola, Audun, Leonardo, Petter, Lukaz, Chris, Anna, Lars Johan og Erling.

Jeg startet i utgangspunktet MESH sammen med Audun i 2012 og vi fortjener noe av æren for at vi er i gang med å etablere Norges ledende workspace, nettverk og tjenesteplattform for gründere – men ofte får vi for mye.

I oppstartsverden fokuseres det mye på gründeren, og det er enkelt å fremheve en eller to personer som symboler, men det er ekstremt viktig å forstå hvordan nye mennesker kommer til og muliggjør vekst og utvikling i en bedrift.

Alene hadde vi stått igjen med en hobbybedrift, sammen står vi nå med et solid fundament og et fantastisk team som kan realisere store ting. Bedriften har gått gjennom flere faser der nye mennesker har muliggjort utviklingen, slik burde det være for en ambisiøs oppstartsbedrift.

Første fase
I løpet av det første halvåret fikk vi med oss Kriszti, Thomas og Sondre.

Disse ble en del av oppstartsteamet og vi jobbet tett om alle deler av driften. Vi hadde forskjellige områder vi fokuserte på, men på grunn av størrelsen på teamet var kommunikasjon og informsjonsdeling relativt enkelt og vi “trengte” ikke å formalisere interne prosesser og roller.

Uten et sterkt eierskap fra alle fem og engasjement utover eget område ville vi ikke fått opp kafeen, eventer, systemer for å håndtere logistikk rundt medlemmer eller innhold. Sammen skapte vi den første hypen rundt et moderne innovasjonsmiljø og vi påvirket og hjalp andre med å starte «co-working spaces» rundt om i landet.

Vi gjorde mye riktig, men i ettertid er det lett å se at vi trengte klarere rollefordeling, og prosessbeskrivelser og andre styringsdokumenter – ikke for oss selv nødvendigvis, men for veksten vi skulle inn i.

Andre fase
Etter et år i drift fikk vi muligheten til å slå oss sammen med gårdeier Ole Petter, og kompanjongen Ola. Vi gikk fra i underkant av 1000 kvadratmeter til 2500 kvadratmeter.

Driften ble utvidet med eventlokaler, en bar og en ny bedrifts/drifts-kultur med mange deltidsansatte. Vi fikk inn en rå barsjef i Leonardo, men vi undervurderte hvor krevende det var å doble antall personer uten ordentlig dokumentasjon og med forskjellige driftskulturer i bunn.

Vi fortsatte veksten med like stort engasjement og med stor fart. Karoline kom inn og fikk god kontroll over kafeen.

Etablerte gründere som Erling og Lars Johan ble med å hjalp oss med eventsatsingen og «co-workingen», og Alexandra kom inn og bidro kraftig på økonomi. Sondre fikk en perfekt partner i Amanda, og Petter ga oss en ny dimensjon på event.

På overflaten så det bra ut, men vi begynte å stagnere. Mangel på klar rollefordeling og tydelig delte ansvarsområder gjorde at det store engasjementet vi alle har skapte frustrasjon når vi endte opp med dobbeltarbeid og uklare ansvarsområder.

Erica, Fabian og Martin håndterte det ekstremt bra, men det gikk særlig utover deltidsansatte og enkeltpersoner som falt mellom roller. Vi undervurderte hvor avansert det var å koble kulturene og endre innarbeidede mønstre – vi likte hverandre og trodde det skulle løse seg naturlig og enkelt, men det var prosesser og en opprydding som måtte til. Vi trengte bra folk for å hjelpe oss med å gjøre det ordentlig.

Tredje fase
Gjennom hele 2014 fikk vi inn en haug av bra folk med driftskompetanse, lederegenskaper vi manglet, nytt engasjement og fantastisk drive.

Karl Kristian og Silje tok over lederrollene i driften og begynte prosessen med å få på plass et solid fundament. Ingrid, Marie og Maria hjalp til med å få orden på økonomi, daglig drift og «co-workingen». Marius tok over booking og hjalp til på eventer sammen med John som tok over baren og Anna kom inn og lærte oss effektiv prosjektledelse. Chris og Lukaz hevet det fundamentale nivået, Anne ga viktige strategiske råd og vår første profesjonelle kokk, Oscar, tok over kjøkkenet.

Oppryddingen og profesjonaliseringen tok nesten et år og det var første ved inngangen til 2015 at vi begynte å tenke ordentlig på ekspansjon, utvidelse og nye konsepter. I løpet av den prosessen har driften blitt kraftig profesjonalisert, vi er i utvikling på mange områder parallelt og teamet har fått ansvarsområder og rollefordeling som det går an å forholde seg til på en effektiv måte. Engasjementet og spenningen er tilbake, og det er deilig å jobbe sammen mot mål som føles realistiske og som gir energi.

Jeg er utrolig takknemlig for å få være en del av et stort team og for at jeg har fått være med på en reise sammen med så mange unike, sære og fantastiske mennesker.

Neste fase
Nå er vi på vei inn i en fjerde fase. Vi lanserer et nytt konsept 12. Oktober som blir grunnlaget for vår nasjonale ekspansjon i 2016. V

i jobber med nye produkter, nye ekspansjonsmodeller, nye medlemskap, nye folk og nye partnere og det er en ny giv i hele oppstartsmiljøet – en positivitet og en vilje til å satse som det er deilig å være en del av. Vi har lenge trodd at 2016 blir et avgjørende år for oppstartsmiljøet i Norge – året vi satser kollektivt og tar store viktige steg fremover. Vi kommer til å kjøre på og vi er klare til å lede enn i utviklingen av «workspace», nettverk og tjenester for gründere og kreatører i web-generasjonen.

Det vi og det norske oppstartsmiljøet trenger nå er handling og guts fra alle delene av miljøet, synsere og symbolske tiltak må innta passasjersetet, mens de som tørr å handle, med en positiv kraft og guts må ta føringen – vi skal være en av de miljøene og vi gleder oss til å samarbeide med andre miljøer og personer med samme holdninger og drive. 2016 blir bra – vi starter satsningen nå – 12. Oktober!

Kommentarer