Engler fins

Nei, Märtha Louise, jeg snakker ikke om dine metafysiske vesener av lys og varme, som legger igjen spor av fjær og bedrag. Våre engler fins. Og de tar ikke, men gir.

Norge er en ung innovasjonsnasjon, og følgelig er det få som har egen erfaring fra å bygge og selge egne selskaper, og som nå er i en posisjon til å investere tid og kapital tilbake til neste generasjon. Eirik Chambe-Eng og Haavard Nord er to av disse få, og fra en parkbenk i 1991 planla de det som skulle bli ett av de store norske oppstartseventyrene. Selskapet het Trolltech.

Fra denne parkbenken ville de endre hvordan utviklere jobber på tvers av operativsystemer. Svaret var altså Trolltech og utviklingsverktøyet Qt, og uten å her gå i detalj på hvordan de skalerte globalt (men det var det de gjorde) så endte akkurat dette eventyret med at Nokia i 2008 kjøpte selskapet for over 800 millioner.

Eirik og Haavard er nå i en posisjon hvor de kan og ønsker å investere tid og kapital tilbake til neste generasjon, og det gjør de. De er engler. Og skal Norge vokse som innovasjonsnasjon så trenger vi dette, at miljøet styrker seg selv med kapital og kompetanse.

For hvem er bedre til å se potensialet i nye bedrifter enn de som selv har bygget og solgt egne selskaper?

Eirik og Haavard har investert i Unacast, med kapital, men først og fremst med kompetanse. De er på mange måter et speilbilde av Thomas og meg, og har selv erfart hvordan man skalerer et selskap over landegrenser, hvordan man bygger og beholder kultur og hvordan verdivalg gir verdi. Vi har fått tips på ansatte (som vi også har ansatt), vi har fått tips på hvordan jobbe med investorer og hvordan beholde et tett forhold når gründerne plutselig befinner seg permanent med 6 timers tidsforskjell. Fordi selskapet vokser.

Våre engler fins. Og de tar ikke, men gir. Uten våre engler hadde vi vært barføttes på vår reise brolagt med skarpe steiner. De skarpe steinene er der fortsatt, men vi er godt skodd, ser de og unngår å tråkke på de aller fleste. Vår innovasjonsgenerasjon blir bedre enn Eirik og Haavard sin, på grunn av Eirik og Haavard. Og generasjonen som kommer etter oss, skal bli ytterlige forbedret, forhåpentligvis med kapital og kompetanse fra Thomas og meg selv.

Slik er syklusen, slik må det være, og slik skal det bli.

Flere norske selskaper trenger sine Eirik’er og Haavard’er og det er derfor med stor glede jeg ser at programmer som Angel Challenge nå oppstår, hvor det jobbes aktivt med å utdanne potensielle engelinvestorer samt å utdanne gründerne i investeringsprosessen. Målet er enkelt, man ønsker å bidra til at flere nye norske selskaper kommer til punktet hvor investeringer fra internasjonale investorer, og å gå internasjonalt, blir et alternativ. Slik at enda flere blir engler på sikt. Slik blir vi en innovasjonsnasjon.

Slik er syklusen, slik må det være, og slik skal det bli.

Er du en engel, eller trenger du en? Nå vet du hvor du skal begynne. For engler fins.

Kommentarer