En hyllest til Pål

Med ekstrabevilgninger til Innovasjon Norge kan man fortsette å støtte rekordmange nye norske bedrifter, men hvem skal bestemme hvilke selskaper som får støtte og ikke?

Skal det være opp til de ansatte i Innovasjon Norge? Det er til slutt opp til Pål og hans kollegaer.

(Bilde av Elisabeth Breien Ellingsen av Pål ute i feltet, her fra StartupLab i Oslo)

Nyheten om at det (ekstra-)bevilges 100 millioner ekstra til Innovasjon Norge, slik at de kan fortsette å støtte nye norske bedrifter etter et halvår med rekordmange søkere, er gledelig på flere nivåer.

Først og fremst vitner det om en oppblomstring av skaperkraft i Norge, hvor flere og flere velger å starte egne eventyr, men minst like viktig: Det tyder på at man fra offentlig hold har tatt innover seg viktigheten av denne skaperkraften og at den bør stimuleres. Stimulering for å skape vekst i en post olje-æra.

Gledelig er det også at Innovasjon Norge i Anita Krohn Traaseth har funnet en leder som evner å ta debatten om fremtidig innovasjon opp på nivået der den må ligge. Opp til politikere, medier og næringsliv – og ikke bare nede hos byråkratene.

Når debatten ligger langt der oppe, har for mange for mye å tape på at den faller ned igjen. Derfor får Innovasjon Norge mer penger når har sprengt sine egne budsjetter. Innovasjon er den nye oljen, og nå er det også beviselig i den politiske diskursen.

Det finnes ingen algoritme for innovasjon – ennå

Dog, som det har blitt påpekt av flere i det siste året, også av Krohn Traaseth, er allikevel at penger ikke alt. Ikke nok alene. Og det gjelder også hos Innovasjon Norge.

Innovasjon stimuleres når penger flyttes fra de rette hender til andre rette hender, og den transaksjonen initieres av de mange dyktige (og ikke så dyktige) kvinner og menn i administrasjonen til Krohn Traaseth. Selv med forbedrede prosesser og tekniske løsninger er ikke innovasjon og evnen til å lykkes noe som (ennå) kan identifiseres av en algoritme.

I disse dager pakker en av disse dyktige viktige sine kofferter for å ta med familien sin til Canada for å lede Innovasjon Norges kontor der. Pål Thorvik Næss heter han, og han var den viktigste eksterne personen i Unacasts tidlige fase.

Latsabber, duster og idioter

Ja, Unacast var støttet av Innovasjon Norge, og det er jeg ikke bare enormt stolt over, men også takknemlig for. Den viktige første millionen tok oss fra idé til konsept til lansert produkt. Et lansert produkt som i forrige uke (tilfeldigvis, men passende) var vist frem over to sider i DN. Den tok oss til videre finansiering på 13 millioner, til å ansette 30 stykker, med kontorer i 4 land. På under ett år. Pål Thorvik Næss heter han og er for alltid del av Unacast sin historie.

Hva om vi hadde møtt på en livslei byråkrat med skjemafetish og ja-angst (ordet nei er ofte risikofritt)? Hva om vi hadde møtt på en livsglad byråkrat men med dårlig tid og dårlig forståelse for teknologi? Hva om vi hadde møtt på en latsabb? En dust? En idiot?

De finnes, også hos Innovasjon Norge, og det finnes historier om dem. Og ja, ofte er det selskapet som søker om støtte som er latsabben, dusten, idioten. Allikevel, det neste Facebook, Uber eller Spotify blir trolig nektet støtte hver eneste dag. Og da hjelper det ikke med mer penger på bok. Ikke nok alene.

Det viktigste er penger i rett hender.

Pål

Pål, du sitter ikke på kontoret, du er ute blant de nye selskapene, du prøver ikke å ha alle svarene, men alle spørsmålene, du er ikke ærgjerrig, men ambisiøs.

Pål, du var ikke alltid lett å jobbe med, men du behandlet oss med nysgjerrighet og respekt, du sa nei første gang, men lot oss komme tilbake for å overbevise deg, du brøt aldri med prosedyrene til Innovasjon Norge, men du var alltid fleksibel og rask til å svare.

Pål, du prøver ikke forstå gründere, du er en gründer selv. Nå har reisen din tatt deg til Canada, og vi skal med glede følge deg videre. Og Opp.

Pål, dette er en kjærlighetserklæring til deg og til de som står på hos Innovasjon Norge hver dag. Og Anita, dette er en påminnelse til deg om at tusenvis av selskaper vil trenge sin egen «Pål» i tiden fremover. Prosess og penger vil ikke være nok alene, i hvert fall ikke inntil dere støtter et selskap som har funnet opp innovasjonsalgoritmen.

Det viktigste er penger i rett hender.

God reise til Canada, Pål. God reise til oss alle.

Kommentarer