De som flytter fjell

Foto: Alex Sukharev, www.refuga.com

Foto: Alex Sukharev, www.refuga.com

I forrige uke besteg min danske venn, Steffen, en fantastisk entreprenør og businessmann, sammen med et knippe andre fremoverlente entreprenører, mt. Elbrus. I vindstyrke tett opp mot orkan kjempet de seg til toppen på 5642 meter, og sammen sørget de for at alle nådde frem. Sammen!

Når man sikter imot å gjennomføre noe stort, enten det er et fjell som skal bestiges eller en idé som skal virkeliggjøres, er det sjelden snakk om et soloeventyr. En person kan gjerne være utgangspunktet for det hele, men skal man nå toppen eller skape en meget suksessfull virksomhet er man avhengig å ha et team av motiverte mennesker som trekker i samme retning.

Liten og lett
Ser man konkret på det å starte egen virksomhet er det, etter min mening, ikke den første tiden i som er mest utfordrende. Jo, det er en del papirarbeid og strukturer som skal settes, og det er ofte veldig mye arbeid som skal deles på personer. Likevel, mener jeg at man i oppstarten ofte er et såpass lite team som kjenner hverandre relativt godt at alle er innforstått med målsettinger og veien man ønsker å gå. Man er i større grad avhengig av den enkeltes innsats, men det gjør at det er lettere å navigere da kommunikasjonsveien er kort og beslutninger kan tas kjapt.

Bråvoksen
Tar man sats og lykkes med oppstartsfasen så kan overgangen fra å være få til å bli mange skje fort. Veldig fort. Jeg sitter midt i dette nå da jeg har rekruttert 9 personer inn til Xenetas kommersielle team de siste 3 månedene. I resten av organisasjonen har vi ansatt 6 i samme tidsperiode, og vi har på kort tid gått fra å være totalt 13 til å bli 28. Fra å være et lite og oversiktlig team, der alle kjenner hverandres styrker og svakheter godt, er vi i ferd med å gå over i en ny fase.

Det er i denne ‘skaleringsfasen’ at mange entreprenører etter min erfaring gjør en del feil som kan ende opp med å koste dyrt i ettertid.

Fra gründer til leder
Fra å være mer eller mindre kun sin egen sjef må man plutselig ta hensyn til ‘mange’, og disse ‘mange’ må man sørge for at spiller på samme lag og jobber mot samme mål. Fra å kun ‘gründe’ må man også plutselig lede og denne overgangen faller ikke naturlig for alle. Tidlig i en oppstart kommer ledelse ofte av seg selv, men når man skal skalere vil mangfoldet av personligheter øke og alt blir mer komplisert. Så hvordan skal man snu seg rundt og sørge for at alle føler seg motiverte og jobber sammen?

Din Kultur
I min erfaring så bør man tidlig, og helst lenge før man starter vekstfasen, ta noen valg. Det viktigste valget handler etter min mening om hvilken kultur man ønsker å ha representert i virksomheten og hvordan man skal sørge for å gi næring til denne kulturen. Lykkes man med dette vil man tiltrekke seg andre som trives i kulturen man har lagt til rette for, og i dag vet vi mye om hva som skjer når man setter mennesker som trives sammen i samme rom. De yter mye bedre, og sjansen for å lykkes øker. 

Kulturvalg
I bunnen av hver kultur ligger et valg om hvordan man ønsker å oppnå virksomhetens mål. Personlig har jeg best erfaring med å etablere en kultur der man ser på sine mål som et resultat av det arbeidet som legges ned underveis. I en slik kultur er fokuset på veien til målet viktigere enn å jaget målet i seg selv, og det å motivere til suksess er sentralt.

Man kan kanskje kalle det en ‘motivasjonskultur’ der målet er at alle skal føle motivasjon til å bidra på de ulike etappene på “reisen”.

Klarer man å etablere en slik kultur vil man oppleve at jobben man legger ned i stor grad er “energipositiv” og at man lades opp av jobben i stedt for å tappes. Man får en mer lystbetont arbeidsplass der alle trekker lasset sammen, og verdien av den samlede prestasjonen blir viktigere enn individuelle. Det vil etablere seg et naturlig samspill mellom alle som jobber sammen og man vil som leder fungere som en katalysator for suksess i stedet for en diktator.

Human Kapital
Når jeg snakker om en ‘motivasjonskultur’ så er det summen av alle de motiverte menneskene som jobber sammen jeg sikter til. Man må forstå at virksomhetens human kapital er det viktigste man har, og man må alltid investere i og forvalte denne kapitalen slik at verdien øker. Det finnes mange virkemidler for å få til nettopp dette, og det må være et samsvar mellom det som man ønsker at en kollega/ansatt skal føle og virkemidlene man velger å fokusere på. Virkemidlene er selve næringen i kulturen og man bør derfor tenke godt igjennom hva man ønsker å oppnå.

Kulturnæring
Uten å gå for dypt ned i detaljene så vil jeg likevel nevne et noen elementer som man etter min mening bør tenke på når man skal ‘motivere’ 20–30 mennesker til å jobbe sammen mot suksess. Får man disse grunnleggende elementene på plass vil helheten etter min erfaring etter hvert presentere seg selv.

Menneskene man skal jobbe sammen med er det desidert viktigste. Har man en god grobunn for kultur så får man mye gratis. Selv har jeg personlig ansatt rundt 100 mennesker til mine ulike organisasjoner og hatt såpass mange intervjuer at jeg føler meg trygg på hva jeg ser etter. Dette gjelder dog ikke alle, og man bør derfor ta seg god tid når man vurderer de som skal til å joine sitt team. Søk råd fra andre og hent inn hjelp hvis det er viktige posisjoner som skal fylles.

Ansvar og myndighet tilknyttet de ulike rollene som skal fylles er også viktig å få på plass. I en oppstart der alle har på seg flere hatter er det lett å glemme at de man rekrutterer inn gjerne bør ha så få hatter som mulig. Å skape trygghet i forhold til arbeidet den enkelte skal bidra med skaper alltid positive ringvirkninger. De fleste trives best med å vite hvilken plass i de har i virksomheten, og yter langt bedre hvis de unngår splittet fokus. 

Kommunikasjon internt er det neste. Å sørge for at alle man jobber sammen med til enhver tid vet hvor virksomheten skal og hva som kreves for å komme dit er avgjørende. Dette virker enkelt når man hører det, men det er forbausende mange som feiler på nettopp dette. Å ha felles møter på ukentlig basis kan løse mye, og hvis man i tillegg har en og annen større strategisamling der man invitere alle til å delta underletter man mye for seg selv.

Også det å innfri det man kommuniserer ut i sin organisasjon er viktig. Er man selv en motivert person så kan det være enkelt å love ‘gull og grønne’ skoger.

Å skape forventninger som man ikke klarer å innfri er aldri særlig motiverende, og man kan risikere at gode kollegaer forsvinner nettopp på grunn av nettopp dette. Det er en stor forskjell på å etablere en visjon, og det å love altfor mye.

Posisjon utad er også et veldig viktig parameter, og også et resultat av god kommunikasjon. Hvis det snakkes positivt om virksomheten din i relevante forum vil dette garantert smitte over på kulturen. Dette fungerer også som en magnet for rekruttering, og sjansen for å finne de rette menneskene til å joine virksomheten øker.

Sosiale aktiviteter er limet i virksomheten din, og det å tilrettelegge for dette er gir mye verdi. Har man de rette menneskene på laget vil mye sosialt oppstå av seg selv, men man skal ikke undervurdere det man oppnår gjennom felles lunsj, en middag nå og da, et par kick off’s i året og ikke minst det berømte julebordet. Tilrettelegger man for at alle skal bli kjent med hverandre er sjansen stor for at samarbeidet blir bedre.

Betingelser er de siste punktet jeg ønsker å ta opp da jeg mener at dette avhenger av alt det ovenstående. Har man etablert en kultur der alle føler de er med på reisen vil betingelser etter min erfaring alltid være sekundært. Skal jeg likevel trekke frem noe jeg mener er viktig i forbindelse med dette så er det å finne balansen mellom å ha minst mulig økonomiske bekymringer, stor nok oppside hvis alle lykkes og det å være ‘mett’ noe å jobbe mot.

I min virksomhet ønsker jeg at man skal tenke mest mulig på det vi jobber sammen mot, og minst mulig på personlige bekymringer der økonomi ofte er en viktig del.

Flytte fjell
Så tilbake til Steffen og følget som klatret mt. Elbrus her om dagen. Høyt motiverte sørget de sammen for å lykkes med å gjennomføre noe stort. De tok en idé, samlet de rette menneskene og sørget for å virkeliggjøre ideen. Belønningen for strevet var nok i stor grad individuell, men jeg tviler sterkt på om noen av dem ville ha klar bragden uten å ha støtten fra de andre.

Kan man som entreprenør og leder tilrettelegge for den samme motivasjonen, besluttsomheten og evnen til å jobbe sammen mot et mål, som Steffen og hans entreprenørvenner, er jeg sikker på at man vil komme langt med å etablere en gunstig kultur i sin egen virksomhet.

Og lykkes man. Ja, da er jeg sikker på at man kan flytte fjell!

—- Opplegget rundt bestigningen av mt. Elbrus er i seg selv et crowdsourced gründereventyr der entreprenører fra hele verden møtes. Refuga, fortjener et besøk. 

Kommentarer