3 råd til alle gründerteam!

Fra et event om vekstbedrifter på MESH - BubbleBar. Foto: Alex Asensi

Fra et event om vekstbedrifter på MESH – BubbleBar. Foto: Alex Asensi

Jeg har opplevd å bli kontaktet av et sted mellom 20 – 30 gründere med utfordringer i teamet – alltid med en slags skam forbundet til den typen utfordringer

MESH har nå holdt på i 3 år og vi er gjennom det vi definerer som den første oppstartsperioden. I løpet av den tiden har vi sett hundrevis av startups på nært hold og vi har selv utvilket oss fra ide til en startup i vekst med store ambisjoner. Gjennom egen erfaring og gjennom innsyn i oppstartsbedrifter har det vært interessant å se mønster blant oppstarstbedriftene. Det er mange felles utfordringer gründere møter, og jeg tenkte jeg skulle dele et par av de viktigste utfordringene relatert til team. Etter min mening er denne typen utfordringer like viktige som produktproblemer og det er avgjørende å ta tak i dem tidlig – det bør være naturlig å jobbe med personlige utfordringer i oppstartsteam og det er på tide å ta denne siden like alvorlig som økonomi og produkt.

1) Vær ærlig og direkte – ikke håp at det skal ordne seg!

Dette er noe vi ser gang på gang og som vi også har gjort flere ganger selv. Fremfor å ta diskusjoner direkte håper gründere og ledere i oppstartsbedrifter at situasjoner skal løse seg av seg selv. Man fokuserer gjerne ekstra på produkt eller andre praktiske gjøremål for å distrahere seg fra denne typen problemer, fordi de er så slitsomme å løse, men det gjør de også til de viktigste utfordringene og veldig mange startups går dukken på grunn av splid i teamet. Det beste man kan gjøre er å være ærlig i kommunikasjon og få inn systemer for å fange opp uenigheter og følelser i kollisjon tidlig. Etter min erfaring er det også viktig å få en så god forståelse for utfordringer som går utover bedriften, ettersom privatliv og gründerliv ofte går i hverandre og påvirker hverandre kraftig. Man må også tørre å se etter rotårsakene og ikke løse overfladiske problemer som et slags spill for galleriet – dersom rotproblemer ikke løses direkte ligger problemet i bedriften og kommer tilbake som en nye utfordringe når det passer som dårligst!

2) Ansettelser

I tidlig fase har alle informasjon om alt og man føler seg inkludert, man har gjerne hoppet over å beskrive hverandres roller og ansvar i detalj og man tar mye på feeling. Dette blir et problem når man får inn nye. Nye ansatte vil ikke ta del i all den tause kunnskapen og en annen feil mange oppstartsbedrifter gjør er at man i tillegg til å neglisjere taus kunnskap også setter av for lite tid til å få nyansatte ordentlig i gang og ordentlig integrert. For hvert lag med roller og for hver nye runde med ansettelser blir dette viktigere og viktigere. Det beste man kan gjøre etter min erfaring er å beskrive roller og alle nøkkeldeler av bedriften fra oppstart av og man bør utarbeide en “bibel” med den viktigste informasjonen og bedriftens visjoner og filosofi. Dette har vi lært “the hard way” og jeg skulle av hele mitt hjerte ønske at vi hadde gjort dette på en mer porfesjonell måte fra starten av!

3) Energinivå

Den beste måten å holde god energi i teamet er gjennom en positiv utvikling av bedriften, gjennom følelsen av at man jobber mot et meningsfullt mål som man kan klare å nå, men det er viktig å ta hensyn til energinivået i temaet og hos enkeltpersoner underveis. Det er tunge perioder i alle oppstartsbedrifter og man må ha energi til å komme seg gjennom disse. Det er lett å pushe seg for langt når man er sterkt motivert, men man må balansere energien man legger inn i oppstarten og andre deler av livet. Dette er spesielt viktig for gründerne som ofte har enda mer personlighet og risiko bundet opp i startupen. Utad vil gründere og oppstartsteam som regel alltid fortelle deg at alt går bra og at det skjer spennende ting, men av alle gründerne jeg kjenner er det svært få som ikke har vært på grensen av hva man tåler en eller flere ganger og mange går for langt – dette begrenser eller ødelegger flere oppstartsdrømmer enn problemer med produkter eller økonomien, tenk over det og respekter det! Hent energi utenfor startupen og vær bevisst på at du skal holde på i mange år og trenger balanse.

Team føles som en familie når det funker og det er fantastisk å nå mål sammen med en gruppe mennesker som jobber for det samme – men det må jobbes for, kontinuerlig!

 

 

Kommentarer