Norsk mediesamarbeid kobler den fysiske og digitale verden sammen

CAPA Kinoreklame, VG og Unacast har gått sammen for å kunne fortsette annonsering fra kinosalene og inn i digitale domener. Hele 70 % av vår aktive tid brukes offline; i butikker, flyplasser, restauranter, museum og kinosaler, men allikevel er all annonsering vi blir møtt med på nettet basert på datasett fra de resterende 30 % av tiden vi bruker online. Sagt på en annen måte, de digitale kanalene forstår kun en tredjedel av sine besøkende. Dette søker nå CAPA, VG og Unacast å gjøre noe med.

CAPA installerer nå beacons på et utvalg av sine kinoer for å gjøre kommersielle tester hvor VG fungerer som digital mediekanal. Vi leverer vår teknologi PROX som forstår informasjon fra kunders aktive bruk beacons og kobler denne opp mot VG, slik at man for første gang kan forstå kundereisen fra kinoen, til VG, og tilbake til kinoen. Beacons kommuniserer med mobiltelefoner for å levere rettede tilbud basert på nøyaktig fysisk lokasjon.

CAPA ønsker å være helt i fremkant av utviklingen av hva kinoer som arena kan tilby annonsørene, og i tråd med at disse annonsørene nå i økende grad etterspør digitale løsninger er nå CAPA i prosess for å installere beacons på alle sine kinoer slik at også kinoreklame fremover kan tilby samme grad av presisjon og målbarhet som de digitale kanalene.

Helt konkret vil annonsører som bruker CAPA og kinoer som reklamekanal nå kunne fortsette kundedialogen til VG, og tilbake til kinoen. Samt måle effekten av kanalene i samspill. Man kunne for eksempel tenke seg at SAS ønsker å annonsere for sine reisemål på VG mot kinobesøkere som har sett filmer fra en spesifikk region eller land, og så tilby de samme kundene bonuspoeng tilsvarende en del av reisen neste gang de besøkte kinoen, i et samspill mellom aktørene for å fremme filmen(e), reisen og gjenbesøk til kinoen.

”Ved å koble oss opp mot Unacast PROX så vil CAPA kunne tilby merkevarer og annonsører en ny digital kanal hvor de kan kommunisere med sine kunder, samt også tilby kinobesøkere en mer tilpasset og personlig kinoopplevelse”, Gareth Williams, Kommersiell direktør i CAPA Kinoreklame

VG har allerede kommet godt i gang med å tilby lokasjonsbasert annonsering og ser dette som et viktig vekstområde de neste årene. Siden VG er den største avisen i de aller fleste byer og tettsteder i Norge, vil lokasjonsbasert annonsering på VG gi annonsører enda bedre muligheter til å treffe Norges befolkning med lokalt tilpassede budskap.

”Vi ser at lokaltilpassede annonsebudskap gir betraktelig bedre effekt enn de generelle annonsene som går ut til hele Norge, og annonsørene som er dyktige på dette får mer igjen per annonsekrone. VG har nå mulighet til segmentere på bydel, flyplass, kjøpesenter eller til og med ned til den enkelte butikk – noe som gir annonsørene mulighet til å fronte hyperlokale annonsebudskap der dette er ønskelig”, Marius Olsen, Direktør Produkt- og forretningsutvikling i VG

Vi lanserte verdens største nettverk av beacons under SXSW tidligere i år under navnet Unacast PROX Network, og er nå i ferd med å etablerere oss i New York og London. Unacast kobler sammen fysisk og digitale datasett slik at aktører som CAPA og VG for første gang kan begynne å forstå sine kunder helhetlig.

”Unacast jobber med noen av de største merkevarene og mediekanalene globalt, og det er med stolthet vi kan melde at norske aktører er helt i forkant av den globale utviklingen. Ambisjonen vår er å hjelpe CAPA og VG til å bli best i Norge og verden til å forstå sine kunder som både digitale og fysiske”, Kjartan Slette, COO i Unacast

Kunder må aktivt akseptere å dele sin lokasjonsdata med CAPA og VG for å motta relevante tilbud som gratis kinobilletter, og kan når som helst velge reservere seg fra kampanjen. Det er kun kunder som aktivt besøker kinoen og som bruker VG som vil kunne motta tilbudene.

Her er norske selskaper og norsk teknologi helt i fremkant globalt. Og det er noe å være stolt over.

Kommentarer