Det er en stor fordel å være liten – men det krever laserfokus

Foto: Melody Sky

Hold fokus: Det er lett for gründerbedrifter å bli distrahert av fristende muligheter underveis. Da er det viktig å holde laserfokus på sin kjernevirksomhet. Foto: Melody Sky

En gjennomgående utfordring for gründerbedrifter er at man konstant er «den minste spilleren på banen.» Man har alltid for lite tid, for lite penger, for lite tyngde. Døgnet har aldri nok timer til at man får gjort alt man skulle ha gjort, og man har aldri nok mennesker til å utføre arbeidet.

I konkurranse med store og etablerte bedrifter, er det lett å føle seg liten og utilstrekkelig. Men i realiteten ligger det store fordeler i å være liten – man må bare klare å benytte seg av dem. For Douchebags har nøkkelen blitt å «holde laserfokus.»

Denne uken deltok jeg på DN’s Vekstkonferanse. Her var det flere store og suksessfulle bedrifter til stede, som fortalte om sin veksthistorie. Da en av foredragsholderne stolt fortalte at «vi har 150 000 ansatte …» så måtte jeg trekke litt på smilebåndet. Det gikk opp for meg at i Douchebags er vi stolte av det stikk motsatte – nemlig hvor ansatte vi har.

Det høres kanskje rart ut, men å kunne si at vi har mange ansatte har aldri vært et mål for oss. Suksessfull vekst henger nemlig ikke direkte sammen med et stort og økende antall ansatte. 

Det er mange som blir overrasket når de oppdager at vårt team – etter tre år med sterk internasjonal vekst – fremdeles består av fire personer på fulltid og én person på deltid.

Vi mener at moderne web-generasjonsbedrifter er gode på å dra nytte av at de er små og fleksible. Vår tilnærming er at vi ansetter få, men svært dyktige medarbeidere. Alle ikke-sentrale arbeidsoppgaver outsources, noe som gjør at alle på teamet konstant kan holde øynene på ballen.

Et av våre styremedlemmer har helt siden starten minnet oss på at «vi må holde laserfokus!» I dette ligger at vi har måttet bli gode på å si nei til alt som ikke er direkte relevant for vårt livsgrunnlag – selv om det dukker opp nye og fristende muligheter.

Det kunne jo for eksempel vært moro å produsere våre egne ski, siden vi allerede selger skibager og dermed er etablert innen de riktige salgskanalene. Men dette ville ha tatt oppmerksomhet bort fra kjernevirksomheten vår, som er å lage de beste reisebagene på markedet. Og derfor skal vi heller ikke lage ski.

Analogien om det store tankskipet som siger av gårde, gir et godt bilde på hva jeg ønsker å formidle med dette blogginnlegget. Tankskipet har et mål som det pløyer seg frem til, koste hva det koste vil. Men dersom skipet plutselig trenger å endre kursen drastisk, så går det ikke. Et skip på tusenvis av tonn trenger lang tid på å bremse ned farten og svinge. Mens den lille kjappe speedbåten som kommer etter, tar simpelthen en rask sving og gir gass i en ny retning. Douchebags og andre gründerbedrifter er slike speedbåter.

I vår bransje finnes det mange tankskip. Vi vet at flere av de største skiprodusentene utvikler sine ski minst tre sesonger frem i tid. Det vil si at deres produktutviklingsteam for øyeblikket holder på å utvikle ski som skal selges til vintersesongen 2017/2018.

Så når du går i butikken og tror du kjøper det «nyeste og heftigste» skiutstyret, så kjøper du i realiteten «tre år gamle ski.» Dette gir fordeler for produsenten i form av forutsigbarhet, men samtidig gir det store ulemper i form av tapt fleksibilitet.

Bedriften har da ikke mulighet til å omjustere seg dersom ny og banebrytende teknologi kommer på markedet, eller nye konkurrenter plutselig kommer inn fra sidelinjen. Ergo, det er skummelt å være tankskip i en bransje som kan raskt forandre seg.

Vi i Douchebags gjør det stikk motsatte – vi utvikler våre produkter så langt som mulig helt frem til innsalget for neste sesong. Bare uker før produksjonen starter, gjør vi fremdeles endringer og oppgraderinger på produktene. Dette gjør at vi alltid kan ta i bruk den nyeste teknologien og ta høyde for de nyeste trendene i produktene som lanseres allerede neste sesong.

Så hele «cluet» som gründerbedrift er å ikke se på seg selv som liten og utilstrekkelig. Se heller på deg selv som liten og fleksibel, noe som er en enorm fordel.

Hold laserfokus!

-Mette

PS: Apropos at vi er få ansatte … Husk at vi ansetter International Sales Manager. Søknadsfrist 1. mai.

Følg @douchebags på Instagram

www.douchebags.com

Kommentarer