Teori vs Praktisk Erfaring…

Andre gründete er den beste støtten når man står fast. Anders Mjåset - MESH og Truls Brataas - Douchbags,  Foto: Mads Schwenke

Andre gründere er den beste støtten når man står fast. Her sammen med en god venn og viktig støttespiller, Truls Brataas – Douchbags. Foto: Mads Schwenke

Forrige uke holdt jeg et foredrag for BI´s innovasjonsprofessorer hvor jeg blant annet kom inn på verdien av min teoretiske kunnskap om entreprenørskap versus min praktisk erfaring. For min del er det uten tvil den reelle erfaringen min jeg verdsetter høyest. Det var da jeg prøvde å realisere min første idé at jeg begynte å forstå hva entreprenørskap går ut på. Det første jeg forsto var at grensene for hva jeg kan skape i større grad er avhengig av personlige egenskaper som nysgjerrighet og integritet enn flinkhet.

Teoretiske utfordringer har aldri holdt meg våken om natta og de har aldri skapt splid i bedriften som det har tatt år å løse. Feighet deriomt har holdt meg våken. Feighet har også ødelagt gode muligheter og det har skapt utfordringer for bedriften som vi fortsatt er oppe i. Etterhvert har jeg lært meg at utfordringer som er personlig krevende ikke kan utsettes og at problemer kommer tilbake med økt styrke om man ikke tar mot til seg og løser dem. Det vil si – teoretisk har jeg forstått dette klart og tydelig, men praktisk svikter motet meg med jevne mellomrom fortsatt..

Det er dette som er poenget – det er to forskjellige ting å evne noe teoretisk og det å evne noe på et praktisk personlig plan. Verdien av evnene er også forskjellige – sagt på en god måte, “Whats the point in understanding love if you have never felt it”.

Dette er ikke bare noe jeg mener. Alle gode gründere er smertelig klar over hvor viktig personlige egenskaper og praktisk erfaring er, og det er ikke tilfeldig at uerfarne gründere snakker om ideer, mens erfarne gründere snakker om personene bak selskapene og hvordan man bygger bedrifter – gjerne på en mer personlig og direkte måte enn uerfarne gründere er komfortable med.

Ideer er ikke verdt en dritt i seg selv. Jeg har hundre fantastiske ideer, men har mer enn nok utfordringer med å få potensialet ut av en ekte bedrift, MESH. Når det er sagt så elsker jeg utfordringen – på godt og vondt – fordi jeg utvikler meg personlig gjennom erfaringer på flere områder enn jeg kunne gjort i noen annen jobb!

NB! Til min glede virket det som at BI professorene var enige i at koblingen mellom innovasjonsstudier og gründermiljøet burde bli tettere og det ble en god diskusjon rundt hvordan vi kunne samarbeide om dette – mer av dette og 10 poeng til BI for at de på eget initiativ tar kontakt for å oppdatere seg på hva som skjer og for at de aktivt søker kunnskap utover akadamiske kretser.

 

Kommentarer