Legg ned markedsavdelingen, nå er det Growth Hacking som gjelder

unnamed (2)

Ryan Holiday er ekspert på Growth Hacker Marketing. Nå kommer han til Norge.

Mye er flytende når man startet opp et nytt selskap, men to problemstillinger er som oftest til stede:

  • Man har lite eller ingen penger, samt lite erfaring fra markedsføring
  • Man trenger eksponering og markedsføring

Umiddelbart harmoniserer disse to dårlig, men det finnes løsninger. Løsninger som av flere og flere blir kalt fremtidens markedsføring. Såkalt Growth Hacker Marketing. Og i overmotet til teknologer og nerder som nå tar over verden (legg for eksempel merke til at helten i amerikanske filmer ikke lenger er den typiske idrettshelten, ”the jock”, men den smarte og bebrillede emne-eksperten, ”the nerd”) er den tradisjonelle markedsavdelingen med sine mer eller mindre kløktige slogans og reklamekampanjer erklært utdaterte.

Det er ikke tradisjonell markedsføring som skal sikre vekst, men produktet i seg selv.

 

Alt handler om vekst

Som så mye annet av det som spirer og gror rundt oss, så er det også internettet som er gjødselen her. På kun 20 år har antall online brukere steget fra 16 millioner på trege dial-up modemer til 2 milliarder brukere som er på. Alltid på.

Tilgangen til alle disse menneskene fra telenett, kabel og fiber, gjennom de kolossalt store nettverks- og kommunikasjonsplattformen som har dukket opp, som eksempelvis Facebook og Twitter, men også epost og chat, har endret selve markedsføringsfaget. Mange av de største internettbaserte produktene har ikke brukt én krone på tradisjonell markedsføring, alt mens brukertallene har sprengt gjennom jordlaget på vei mot himmelen. Vekst ulikt noe annet vi har sett tidligere.
Nettopp selskaper som overnevnte Facebook og Twitter, samt LinkedIN, AirBnB og Dropbox har vokst gjennom kvaliteter og mekanismer bygget inn produktet i seg selv. Dropbox er et av de klareste eksemplene i senere tid, hvor bruk av spillmekanismer (”gamification”) sprer produktet fra bruker til bruker. Disse får litt ekstra gratis lagring hver gang en ønsket handling blir utført. Og alle disse handlingene handler om vekst, som å invitere sine venner til å også bruke Dropbox. Også LinkedIN bruker lignende mekanismer hvor man får en høyere poengsum når profilen blir mer, og mer, og mer komplett. For ikke å snakke om Facebook, hvor både produktet, forretningsmodellen og vekststrategien er én og samme ting. Det sosiale nettverket i seg selv.

Jeg gikk rett i fella, Du gikk rett i fella. Derfor er disse tjenestene globale i dag, med hundrevis av millioner av brukere.

En growth hacker (kan et godt norsk ord være vekstvokter?) bruker blant annet sine kunnskaper om koding, utvikling, analysering, optimering, innhold og testing for å markedsføre produktet eller tjenesten. Dette er metoder som er meget godt egnet for startups, som typisk har tilgang til disse ressursene selv om det er lite penger på bok.

 

The end of Mad Men

Den etterhvert beviste suksessen ved å bevisst angripe vekst på denne måten er i ferd med å endre markedsføringsrollen over hele verden, for alltid. Tittelen kan variere fra selskap til selskap, men felles er at kunnskap om analyse, koding og utvikling i større og større grad blir en viktig faktor for å bli en god markedsfører.

Dette må ikke misforstås eller avskrives som bare én ny rolle i en markedsføringsavdeling. Det er hele avdelingen som endres, med utviklere som leder utviklere. Helt konkrete oppgaver som email-utsending, lastetid på nettsider og Facebook-integrasjon handler ikke lenger bare om teknikk eller design, men om angrepsvåpen som skal vinne markedsandeler. Vekst.

Tidligere forholdt selskaper seg til massemarkedskanaler som kunne nå grupper av mennesker, som aviser, TV, konferanser og butikkeksponering. For å trenge igjennom disse kanalene trengte man en visst sett av kompetanser. I dag er disse kanalene fragmenterte og utdaterte, og dermed er også kompetansen i ferd med å bli utdatert.

Forretningsutvikling og vekst handler i 2015 mest om API’er, og ikke MBA’er.

 

Growth Hacking kommer til Norge

Her hjemme har vi færre eksempler på virkelig vellykket bruk av denne typen markedsføring, selv om de fleste nye norske selskaper på et eller annet nivå bruker en eller flere av teknikkene .

Unacast er en B2B-tjeneste hvor vi bruker en hel del tid og krefter på innholdsmarkedsføring for å bygge en internasjonal posisjon som eksperter innenfor vår industri og vårt fagfelt, nettopp for å dra kunder inn til oss istedenfor for at vi skal jage de. Se for eksempel følgende artikkel vi publiserte for noen uker siden, som har blitt lest og delt over hundre ganger allerede av beslutningstakere i vår bransje. Dette fører direkte til interesse, som fører til avtaler, som fører til vekst.

Et hederlig unntak her hjemme er også Kahoot, som vokser fort gjennom virale egenskaper i produktet. Quiz er ikke noe du gjør alene, og én fast bruker av tjenesten betyr fort at omgangskretsen, venner eller medelever, også blir brukere.

Nå får også andre norske selskaper muligheten til å lære mer om Growth Hacking. Ryan Holiday, en av de internasjonale guruene innenfor feltet, kommer til Oslo den 6. mars under by:Larm for å snakke om den nye markedsføringsrollen.

Der bør du nok være.

Hvis du er opptatt av vekst. Og det bør du nok være.

 

/Kjartan

*Det er hentet informasjon og inspirasjon til artikkelen fra kilder som Wikipedia og denne

 

Kommentarer