Innlegg

Unacast vokser. Gründerbloggen vokser.

download_20150130_111132

Thomas og Kjartan på møter i New York, hvor Unacast åpner kontor snart 

Det er omtrent på dagen fem måneder siden Gründerbloggen startet her på E24, og følgelig også fem måneder siden Unacast så dagens lys. De fem månedene har ført med seg opp- og nedturer, men alltid med bevegelse fremover. Bevegelsene har ført oss fra Oslo til New York og London. Fra skissestadiet til et lansert kommersielt produkt. Fra tro, håp og kjærlighet til virkelighet. Og fortsatt kjærlighet.

Unacast går nå inn i en fase hvor fokuset primært er på utlandet. For å skalere kundeporteføljen og produktene. Vi skal bli verdens største aktør innenfor offline datasett, og den kampen kan kun kjempes der ute.

Samtidig ser vi her hjemme at det blomstrer en flora av gründere med globale idéer og ambisjoner med tilhørende globale selskaper. Gründere med vidt forskjellige bakgrunner og produkter, men med det felles at de opererer ”der ute”.

I takt med at Unacast vokser, er det derfor bare rett og rimelig at Gründerbloggen vokser i takt. Vi skal fortsette å skrive her, men sammen med Anders Mjåset i Mesh har vi invitert med oss dyktige gründere fra Kahoot, Douchebags og Xeneta. Alle representanter for den nye bølgen av oppstartsbedrifter her til lands, og alle motivert av å dele sine opp- og nedturer med E24 sine lesere.

Dette er altså ”nye” Gründerbloggen. Selskaper i forskjellige faser. Fra tidlig fase som Unacast, til allerede etablerte og suksessfulle industrielle aktører som Xeneta.

Les mer

Egon, jeg har en plan!

Debatten om formueskatten fortsetter å rase etter at regjeringene har foreslått nye lettelser som gagner de allerede formuende her til lands. Et av aspektene som har fått lite oppmerksomhet til nå er betydningen dagens regime, også etter disse nye lettelsene, har for nystartede selskaper som trenger tilførsel av store mengder ekstern kapital for å vokse fort globalt. Slik innskutt ekstern kapital utløser betaling av formueskatt på 0,75% fra 2015, fra eierene privat, ofte lenge før inntektene kommer. Dette kan skape likviditetsproblemer for gründere.

 

idea

Tenn et lys for Norges gründere

I Nordlys den 23. oktober skriver rabulist Egon Holstad en kommentar om norske gründere med tittelen ”Tenn et lys for Norges gründere”. Dette er en ironisk tittel og tekst. Et litterært grep som er lett å forstå på teoretisk nivå (man sier det motsatte av det man mener), men som er krevende å få til i praksis. Sist demonstrert av Knut Schreiner i debatten om kjønnsfordelingen i platebransjen, og nå altså av Egon. Men der Knut kanskje ble vel smart for sitt eget beste, og for budskapets beste, så blir Egon vel dum for sitt eget beste. Og budskapet, vel, det kan være direkte fremtidsfarlig.

Les mer