Tre teknologitrender du må vite om

Tre teknologitrender du må vite om

 

Nytt år. Nye muligheter. Og ny informasjon som må dekodes.

Unacast bygger et globalt nettverk av PSP’er (Proximity Solution Providers) slik at kunnskap om fysiske bevegelser, for eksempel fra beacons, skal kunne kobles opp mot og gi verdi også online. Beacons er små sendere som oppfatter hvem du er og hvor du er i det fysiske rom, og byggingen av Unacast sitt globale nettverk krever at vi har bedre kontroll på endringene som skjer i vår bransje enn noen andre. Dette kompliseres av at dette er en helt ny bransje, hvor metodikkene og standardene ennå ikke er 100% satt.

Dekoding av rett informasjon på rett måte er en viktig strategisk handling for alle selskaper, nye som gamle, og i Unacast ser vi følgende tre teknologitrender som vil være toneangivende i 2015.


 

1. «Alle» dingser rundt oss går online

Det har vært snakket om ”Tingenes Internett” (Internet of Things) i mange år allerede, og selv om de fleste større teknologifirmaer jobber hardt med å lansere de beste produktene er adopsjonen hos sluttbrukeren fortsatt lav. Det meste kjente produktet i denne kategorien er nok termostaten ”Nest”, et selskap som Google senere kjøpte, men revolusjonen inntreffer først når alt fra kjøleskapet til dørlåsen til badevekten snakker sammen, og med nettet. Infrastrukturen og standardene begynner å komme på plass, og gigantselskaper som Cisco legger enormt mye krefter i å utvikle disse standardene.

Nå må det slippes produkter som forbrukeren faktisk vil kjøpe, eie og bruke. Telefonen din blir selvsagt den foretrukne måten å interagere med disse dingsene, men nye produkter som Apple Watch vil hjelpe til med å koble brukeren enda mer personlig og tettere på den digitale verden rundet seg. Og vi tror beacons blir den foretrukne måten å kommunisere nærhet (proximity) på, slik at alle disse dingsene vet hvor du er i forhold til de, med estimater på mellom 60 og 300 millioner beacons kommersielt sluppet om bare få år. Og dette er ikke inkludert beacons som vil være innebygget i andre produkter, som i TV’en din.

Og det er ikke bare hjemmet ditt som går online, men også klær, biler og hele byer. Står vi ovenfor en revolusjon på lik linje med hva internettet var i sin tid? Vi tror ja, og vi tror 2015 blir året Tingenes Internett blir virkelighet for forbrukere som deg og meg.

Og på et eller annet tidspunkt kommer også du til å gå online, direkte fra en chip i hodet ditt. Tror du meg ikke? Vent og se.

 

2. Datadrevne avgjørelser og handlinger

Med stadig mer detaljert informasjon om verden rundt oss, og hvordan vi som mennesker bruker verden, så sitter vi for første gangen i historien med konkret info om hvorfor og hvordan vi gjør som vi gjør. Flere begynner i større og større grad å forstå verdien av data, og selskaper som Facebook og Google sin forretningsmodell er bygget på dette, for å selge online reklame. Her hjemme ser vi at selskaper som Schibsted er i ferd med å følge etter i samme fotspor.

Én ting er å ha tilgang på data og forstå at det er viktig, men den utløsende faktoren er hardware (lagring og servere) og software (analyseverktøy) som er i ferd med å bli så enkle å bruke, samt kraftige og billige, at medium og små selskaper også kan hente ut verdiene som ligger i store datamengder, gjerne i sanntid. Forbrukerene får også i større grad tilgang til disse verktøyene, for å forstå sine egne bevegelser, matinntak og pengebruk. Med andre ord, forstå sitt eget liv.

Dette koblet sammen med Tingenes Internett gir helt nye muligheter for deg som privatperson, og selskaper og myndigheter, til å ta gode avgjørelser basert på empiri.

Vi spår at 2015 blir året hvor ”alle” forstår at dette er veien videre, og tar de nødvendige grepene for å sikre og forstå sine egne data. Og selskaper som Unacast er selvfølgelig bygget på dette prinsippet.

 

3. Personvern som produkt

Trend nummer 1 og trend nummer 2 peker mot noen åpenbare problematikker innenfor personvern. Når ”alle” dingser rundt oss ser deg og ”alle” sitter med nok regnekraft til å forstå datasettene om deg, så gir det muligheter for de som ønsker å bruke dette kommersielt uten å ha kundens godkjennelse eller de som ønsker å misbruke dataene i lovens gråsoner, eller helt utenfor lovens soner.

Personvern har typisk frem til nå vært noe bedrifter har gjort fordi de må, ofte drevet frem av stadig mer detaljert lovgiving. EU er blant i ferd med å innføre et strengere regelverk for å luke ut useriøse aktører. Vi spår at nye selskaper som ser trend 1 og trend 2 ønsker og trenger å ta personvern opp fra bakrommet i den juridiske avdeling og inn i produktavdelingen og styrerommet. De selskaper som leverer de beste, enkleste å forstå, og tryggeste personvern-produktene vil ha en enorm fordel i de neste årene.

Forbrukeren er i økende grad villig til å bytte noe av sine private data mot gode og verdiøkende tjenester tilbake, men vil kreve at disse datasettene behandles varsomt og ikke utover de tillatelser som er gitt, i tillegg til at de lagres sikkert hvor forbrukeren kan få innsyn og slette de hvis ønskelig.

Er en av de heteste jobbtitlene i 2015 ”Chief Privacy Officer”? Vi tror det, og vi jobber derfor tett med Føyen Advokatkontor for å sikre at Unacast tar personvern på alvor.

 

Dette var våre tips på 3 teknologitrender du må vite om i 2015. Hvilke trender tror du blir de viktigste?

 

 

 

Kommentarer